Czy koordynator pojazdów autonomicznych wyprze kierowcę? Taka specjalność na studiach już jest!

22 lutego
Z innej strony

– Mamy także z partnerami projektu taką idée fixe, że Łódź stanie się w przyszłości centralnym punktem koordynacji pojazdów autonomicznych na mapie Europy. Już dziś Polska, obok Indii, jest światowym centrum offshoringu teleinformatycznego – mówi Paweł Morawski ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie szkolą się przyszli koordynatorzy pojazdów autonomicznych.

26 studentek i studentów rozpoczyna właśnie drugi semestr studiów w ramach, jak dotąd jedynej w Polsce, specjalności koordynator pojazdów autonomicznych, prowadzonej na kierunku logistyka w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. O innowacyjnym „kierunku przyszłości” rozmawiamy z dr. inż. Pawłem Morawskim, jednym z pomysłodawców całego projektu.

Mikołaj Radomski: Trudno było znaleźć pionierów chętnych do podjęcia studiów o specjalności, która kojarzy się raczej z science fiction?

Paweł Morawski opiekun kierunku logistyka w Społecznej Akademii Nauk: Specjalność jest dostępna od początku roku akademickiego 2018/19. Grupa liczy 26 osób, ale mieliśmy więcej chętnych. Decydowała kolejność zgłoszeń. Kilkunastu osobom musieliśmy podziękować i zaprosić na inną specjalność. Zainteresowanie nawet nas zaskoczyło, ale w nadchodzącym roku akademickim będziemy gotowi na tego rodzaju „klęskę urodzaju”. Zainteresowanie pokazuje, że jest zapotrzebowanie na tego typu kompetencje. Na rynku pracy oraz wśród studentów.

Skąd pomysł na uruchomienie właśnie takiej specjalności?

Trzy lata temu chcieliśmy rozpocząć współpracę edukacyjną z przedsiębiorstwem Link International Transport – największą firmą transportową w Polsce. Na spotkaniu dyrektor generalny firmy, Paweł Moder, zapytał nas wprost, co możemy zaproponować z zakresu e-logistyki, telematyki i monitoringu transportu. Szczerze mówiąc wtedy nie mieliśmy dobrej odpowiedzi. Wsłuchaliśmy się w oczekiwania firmy i przygotowaliśmy program studiów podbudowanych technologiami informatycznymi w transporcie. Przygotowanie założeń nowej specjalności trwało rok, w czasie którego intensywnie współpracowaliśmy z firmą. W szczególności z Adrianem Wiliszem, menedżerem w Link, który jest głównym pomysłodawcą nowej specjalności.

Fot. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

W efekcie wiosną 2018 roku nasza uczelnia podpisała z Link International Transport oraz Volvo Trucks trójstronne porozumienie inicjujące powstanie specjalności koordynator pojazdów autonomicznych. Nie ukrywam, że dla nas, uczelni niepublicznej, studia są produktem, a my traktujemy je jak misję także w kontekście biznesowym i oczekiwań rynku pracy. Dlatego szukaliśmy czegoś nowego i innowacyjnego, a także silnego pod względem marketingowym. Nową specjalnością, której nie oferuje żadna inna uczelnia w Polsce, wypełniliśmy niszę na rynku edukacyjnym.

Społeczna Akademia Nauk/YouTube

Kto chce być koordynatorem pojazdów autonomicznych?

Pilotażowa pierwsza grupa studentów to w większości osoby młode. Średnia wieku wynosi 24 lata. W związku z tym, że są to studia niestacjonarne (dawniej zwane zaocznymi – przyp. red.), połowa grupy już pracuje w szeroko rozumianej logistyce. Jest wśród nich także jeden kierowca zawodowy. Kobiety stanowią ok. 30 proc. grupy, ale zakładamy, że ta proporcja będzie z czasem wyrównana.

Jaki jest tryb studiów?

Są to studia trzyletnie na poziomie licencjackim. W każdym z sześciu semestrów co dwa tygodnie odbywa się osiem weekendowych zjazdów. Jeżeli jest taka możliwość, część zajęć z teorii odbywa się e-learningowo. Zwłaszcza związanych z podstawami logistyki. Chcemy maksymalizować liczbę zajęć praktycznych. W naszych założeniach studia o tej specjalności mają docelowo mieć charakter studiów dualnych. W siedzibie uczelni odbywają się zajęcia teoretyczne, które studenci muszą odbyć, aby uzyskać dyplom licencjata logistyki. Z kolei zajęcia praktyczne w jak największym stopniu – w firmach współpracujących.

Część zajęć będzie prowadzona także przez praktyków zewnętrznych z firm współpracujących w laboratoriach w IT na terenie uczelni.

Czego uczycie i na co położony jest największy nacisk?

Ta specjalność, jako jedyna w ofercie kierunku logistyka naszej uczelni, jest od początku sprofilowana. Takie są oczekiwania studentów. Oczywiście są przedmioty z zakresu ogólnej logistyki, które każdy musi zaliczyć, ale w założeniu studia o tej specjalności mają charakter dualny i praktyczny. Od drugiego roku zajęcia odbywają się w firmach, z którymi współpracujemy, laboratoriach i pracowniach informatycznych. Celem studiów jest przygotowanie dobrze wyuczonych koordynatorów transportu, w tym transportu autonomicznego.

Zrzut ekranu z wideo Społecznej Akademii Nauk

Z kim współpracujecie i w jakich dziedzinach?

W 2018 roku formalnie podpisaliśmy porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia i prowadzenia specjalności koordynator pojazdów autonomicznych z firmami Link International Transport oraz Volvo Trucks. Jednakże w szeroko rozumianym gronie interesariuszy są różne podmioty – Instytut Transportu Samochodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi, firma T-Project Logistics, której prezes, Jacek Troszyński, jest jednym z pomysłodawców specjalności, firma Trans.eu oraz wiele innych firm logistycznych i branży IT. W planach jest także nawiązanie bliskiej operacyjnej współpracy z firmami Ericsson i TomTom, które mają swoje centra badawczo-rozwojowe w Łodzi. Ericsson pracuje nad technologią komunikacji mobilnej 5G, która jest podstawą dla rozwoju koncepcji Internetu Rzeczy (kluczowej dla autonomiczności pojazdów), a TomTom – nad systemami dla pojazdów autonomicznych.

Dla kogo są to studia? Jakie umiejętności nabędzie absolwent?

Skierowane są do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę w jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki – transporcie. W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form przedsiębiorczości niezbędne jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania procesów transportowych. Absolwent tej specjalności po trzyletnich studiach otrzyma dyplom licencjata logistyki w specjalności koordynator pojazdów autonomicznych. To podstawa. Dodatkowo w toku studiów będziemy ich przygotowywać do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, który jest państwowy. To duży wyróżnik na rynku pracy.

Absolwenci tej specjalności bez wątpienia znajdą zatrudnienie w branży transportowej, która już teraz wymaga zastosowania innowacyjnych rozwiązań informatycznych. W zasadzie w dużym stopniu opiera się na nowoczesnych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych. Program studiów został przygotowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży transportowej, ale absolwenci bez wątpienia będą mogli poszukiwać wyzwań zawodowych w szeroko rozumianej branży ICT.

Gdzie koordynator pojazdów autonomicznych będzie mógł podjąć pracę?

Technologii ICT w transporcie jest coraz więcej, a firmy cierpią na brak kadr, w tym koordynatorów transportu. Przedsiębiorstwa współpracujące zadeklarowały, że wybranym absolwentom specjalności zaproponują pracę. Mówiąc krótko, dając swoje wsparcie i zasoby liczą na zwrot z inwestycji.

Koncepcja powstania specjalności ma w założeniach przynieść korzyści wszystkim stronom. Przede wszystkim studentom, organizacjom i przedsiębiorcom współpracującym w ramach projektu, jak również uczelni. Biznesowo ma to być sytuacja win-win, w której wszyscy odniosą korzyści. Absolwenci specjalności będą mieli świetne kompetencje i na pewno poradzą sobie na rynku pracy. Choć transport autonomiczny to wciąż pieśń przyszłości, już dziś koordynatorzy w firmach transportowych mają bardzo zaawansowane zaplecze monitoringu, a systemy w pojazdach integrowane są informatycznie w siedzibach firm. Koordynatorzy w firmach transportowych już dzisiaj są w dużym stopniu konsultantami biznesowymi i zajmując się tzw. business intelligence – wskazują optymalne drogi kierowcom, podpowiadając np., gdzie najtaniej zatankować. Transport dąży do pełnej komunikacji między pojazdem, kierowcą i koordynatorem. To już się dzieje. Koordynatorzy potrafią przejąć pojazd np. na obszarach zamkniętych, w centrach logistycznych czy kopalniach. W przyszłości pojazdy autonomiczne będą powszechnie przemieszczać się samoczynnie pod ścisłym nadzorem koordynatora.

Systemy autonomicznych pojazdów będą wspomagać pracę kierowców podczas załadunków w centrach logistycznych i w czasie jazdy w platooningu po wyznaczonych autostradach. Absolwenci specjalności koordynator pojazdów autonomicznych znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, ale nie tylko. W branży IT jest duży popyt na specjalistów z tego zakresu.

I nie są to mrzonki? Zapowiadane jeszcze kilka lat temu rychłe wprowadzenie na drogi automatycznych ciężarówek wydaje się opóźniać.

Tak, pełna autonomiczność na poziomie 5 to bez wątpienia daleka przyszłość. Zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy poruszające się po drogach publicznych. W tym zakresie nie chcemy wprowadzić studentów w błąd. Mówimy szczerze – chcemy wykształcić dobrych specjalistów na poziomie biznesowym ze świetnymi kompetencjami logistycznymi i technicznymi. Mamy także z partnerami projektu taką idée fixe, że Łódź stanie się w przyszłości centralnym punktem koordynacji pojazdów autonomicznych na mapie Europy. Już dziś Polska, obok Indii, jest światowym centrum offshoringu teleinformatycznego.

Kto prowadzi zajęcia ze studentami?

Nasza uczelnia nie jest uczelnią techniczną i nie jest naszą ambicją konkurowanie w tym zakresie z politechniką. Przedmioty ogólne z zakresu logistyki prowadzą nasi doświadczeni wykładowcy akademiccy. Natomiast zajęcia praktyczne oddaliśmy specjalistom praktykom z Link International Transport, a także Volvo czy MPK w Łodzi. Chcemy nawiązać współpracę edukacyjną z kolejnymi partnerami. Ericsson, który ma pod Łodzią swoją siedzibę, rozwija mobilną technologię 5G, która będzie podstawą transportu autonomicznego. Do współpracy chcemy pozyskać także firmę TomTom, potentata w zakresie map nawigacyjnych, która zaangażowana jest także w tworzenie map dla pojazdów autonomicznych. Chcielibyśmy, aby studenci mogli uczyć się w ich laboratoriach informatycznych i na systemach bezpośrednio w tych firmach.

Kto może podjąć studia o tej specjalności i ile one kosztują?

Studentem może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Oczywiście jest limit miejsc, ale prawdopodobnie w tym roku utworzymy już dwie grupy. W tym roku planujemy też uruchomić tę specjalność w trybie dziennym. Obecnie za studia niestacjonarne trzeba zapłacić 320 zł za miesiąc i jest to taka sama kwota, jak na „normalnej” logistyce w naszej uczelni. Płatność miesięczna jest także przyjazna dla studentów – często opłata semestralna to zbyt duży jednorazowy wydatek.

Mikołaj Radomski
Z innej strony
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij