Siedem grzechów głównych kierowców ciężarówek

31 grudnia
W drodze

Nagminne przekraczanie czasu pracy, skracanie odpoczynku, nieużywanie rejestratora, majstrowanie przy tachografie, błędy w wykresówkach i kartach, jazda bez zezwolenia, brak aktualnych badań – to najczęstsze naruszenia kierowców ciężarówek, o których mówią inspektorzy ITD.

Każdego dnia w całej Polsce blisko 620 funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego wyjeżdża do kontroli transportu drogowego, prawidłowości uiszczania opłaty drogowej i nadzoru nad ruchem drogowym.

Tylko do końca października ITD przeprowadziło 155.204 kontroli drogowych (średnio 15,5 tys. miesięcznie), które zakończyły się nałożeniem 51.486 mandatów, będących wynikiem naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym i prawa o ruchu drogowym. Inspekcja prowadzi także kontrole w przedsiębiorstwach transportowych. W analogicznym okresie inspektorzy przeprowadzili 1290 kontroli i wystawili 1164 decyzji o nałożeniu kary za naruszenie ustawy.

Fot. ITD

Maleje liczba naruszeń prawa

Choć liczby mogą przyprawić o zawrót głowy, według rzecznika ITD nie jest źle, a nawet jest lepiej niż kiedyś.

– Duży wpływ na liczbę naruszeń ma znajomość obowiązujących przepisów prawa. Widać, że poziom profesjonalizacji firm wykonujących transport drogowy nieustannie rośnie. Przekłada się to na liczbę naruszeń stwierdzanych podczas kontroli. Na przestrzeni kilkunastu lat funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego zauważalne jest, że stosunek liczby naruszeń do liczby kontroli zmienił się na korzyść. Liczba naruszeń stwierdzanych podczas kontroli drogowych maleje – informuje Fleetguru zespół prasowy ITD.

Przyjrzyjmy się zatem wykroczeniom najczęściej popełnianym przez kierujących ciężarówkami. Nasz ranking „Siedem grzechów głównych” sporządziliśmy na podstawie danych z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Lublinie (dane za okres od stycznia do listopada 2018 roku). Ogółem lubelscy inspektorzy zatrzymali do kontroli ponad 10 tys. samochodów ciężarowych, z czego 85 proc. dotyczyło pojazdów przewożących rzeczy, a pozostałe 15 proc. – osoby. W ramach jednej kontroli inspektorzy sprawdzają przestrzeganie przepisów UTD, ADR, a często także ważą pojazdy. Każda kontrola kończy się raportem. Z zebranych informacji wynika, że w 80 proc. kontroli inspektorzy nie znaleźli żadnych uchybień. W ciągu jedenastu miesięcy lubelska ITD stwierdziła 4250 naruszeń ustawy o transporcie drogowym.

Fot. ITD

Przekraczanie czasu pracy

Podczas kontroli inspektorzy ITD sprawdzają dzienny i tygodniowy czas pracy. Z danych zebranych przez ITD w Lublinie wynika, że dzienny maksymalny czas prowadzenia pojazdu kierowcy najczęściej przekraczają o więcej niż 60 minut. Nagminnie przekraczają także maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu – najczęściej o ponad 30 minut.

Skracanie odpoczynku

Naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku to najwięcej ujawnionych wykroczeń. Dość powszechne jest też skracanie dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku. Z zebranych danych wynika, że w większości przypadków odpoczynek skracany jest o kilkadziesiąt minut. Oczywiście po to, by jak najszybciej dotrzeć do celu i dostarczyć ładunek na czas.

Fot. Ford Trucks

Nieużywanie rejestratora

Naruszenie zasad i warunków używania urządzeń rejestrujących i cyfrowych urządzeń rejestrujących to trzeci najczęstszy grzech kierowców. Okazało się, że w części kontrolowanych przez ITD pojazdów w ogóle nie było rejestratora. Niektóre z tych urządzeń nie miały też wymaganego badania okresowego lub nie zostały skalibrowane. Inspektorzy wielokrotnie stwierdzili także wykonywanie przewozu drogowego bez włączonego urządzenia rejestrującego aktywność kierowcy, przebytą drogę i prędkość.

Majstrowanie przy tachografie

Równie często inspektorzy spotkali się z „ingerencją w działanie urządzenia”, czyli używaniem urządzeń zmieniających wskazania rejestratora, a także nieprawidłowym operowaniem przełącznikiem urządzenia rejestrującego, umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy.

Fot. ITD

Błędy w wykresówkach i kartach

Zawodowi kierowcy (zarówno polscy, jak i zagraniczni) często nieprawidłowo dokonują zapisów na wykresówkach i kartach. Inspektorzy ITD dużą wagę przykładają do właściwie prowadzonej dokumentacji. Dlatego więc wystawiają mnóstwo mandatów za stosowanie wykresówek niezatwierdzonych lub nieprzeznaczonych do danego rejestratora, a także za brak w nich takich danych, jak: imię i nazwisko kierowcy, numer rejestracyjny pojazdu, miejsce lub data początkowa/końcowa użytkowanej wykresówki, stan licznika kilometrów. Wielokrotnie inspektorzy stwierdzili używanie jednej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców.

Jazda bez zezwolenia

W tym przypadku kontrolowani kierowcy nie posiadali przy sobie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub wypisu z licencji.

Brak badań

W kilkudziesięciu przypadkach zatrzymani do kontroli kierowcy nie posiadali orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy lub nie mieli wymaganego orzeczenia psychologicznego.

Oto przykład kierowcy, który popełnił aż cztery z wyżej wymienionych grzechów. Dostał mandat w wysokości 1 tys. zł, zaś na jego szefa nałożono karę pieniężną w wysokości 15 tys. zł. Zacytujmy inspektorów: „15 października funkcjonariusz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymał do kontroli pojazd należący do przewoźnika łotewskiego. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Włoch na Łotwę. Podczas kontroli stwierdzono, że w tachografie cyfrowym zainstalowanym w pojeździe znajduje się karta innego kierowcy. Stwierdzono również, iż kontrolowany kierowca posługiwał się nie swoją kartą od 23 września do momentu kontroli. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg naruszeń:

1) brak opłaty za przejazd po drogach krajowych

2) trzykrotne skrócenie odpoczynku dziennego (jeden z odpoczynków został wykonany w wymiarze jedynie 53 minut)

3) dziesięciokrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy

4) sześciokrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu”.

Mikołaj Radomski
W drodze
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij