Zimówki w ciężarówce i autobusie. Jakie przepisy obowiązują w krajach europejskich? (cz. 2)

3 grudnia
Technologia

Gdzie obowiązkowe w pojeździe o DMC < 3,5 t są łopata i piach? Gdzie zabrania się używania kolców? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w drugiej części naszego zestawienia dotyczącego obowiązkowego wyposażenia zimowego samochodów ciężarowych i autobusów w poszczególnych krajach europejskich.

Zestawienie powstało w oparciu o opracowanie przygotowane przez specjalistów z koncernu Continental. Dotyczy ono obowiązkowego wyposażenia zimowego samochodów ciężarowych i autobusów w poszczególnych krajach europejskich. Warto je znać, żeby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas drogowych kontroli.

Łotwa

Na Łotwie opony zimowe typu M+S są obowiązkowe dla pojazdów o DMC < 3,5 t od 1 grudnia do 1 marca. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 4 mm. W cięższych pojazdach opony zimowe nie są wymagane. Jednak minimalna głębokość bieżnika musi wynosić 4 mm. Łańcuchy dozwolone są wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Opon z kolcami można używać od 1 października do 30 kwietnia, ale tylko jeśli kierujemy pojazdem o DMC > 3,5 t.

Macedonia

W Macedonii nie wprowadzono ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy śniegowe muszą być przewożone w pojeździe od 15 października do 15 marca, jeśli jest on wyposażony wyłącznie w opony standardowe.

Autokary i pojazdy ciężarowe muszą być wyposażone w łopaty śniegowe. Opony z kolcami są zabronione.

Niemcy

Nasi zachodni sąsiedzi wdrożyli dosyć złożone regulacje. Od 1 stycznia 2018 roku pojazdy o DMC < 3,5 t muszą być wyposażone w opony zimowe oznaczone symbolem 3PMSF na wszystkich kołach.

Pojazdy o DMC > 3,5 t muszą być wyposażone w opony zimowe oznaczone symbolem 3PMSF na osiach napędowych. Ramy czasowe stosowania opon zimowych nie są określone. Zależy to od warunków drogowych.

Istnieje wymóg oznakowania symbolem 3PMSF opon wyprodukowanych po 1 stycznia 2018 roku. Wyprodukowane wcześniej mogą być oznakowane symbolem M+S i użytkowane do 30 września 2024 roku.

Fot.  Continental

Od 1 lipca 2020 roku obowiązek stosowania opon zimowych oznaczonych symbolem 3PMSF dotyczyć będzie również osi prowadzącej. Łańcuchy stosować można zgodnie ze znakami drogowymi. Opony z kolcami są zabronione (z wyjątkiem drogi prowadzącej przez „Kleines Deutsches Eck”. Pamiętać należy o karach grożących kierowcom – 60 euro za nieodpowiednie opony, 80 euro za spowodowanie utrudnień w ruchu z powodu posiadania nieodpowiednich opon, 100 euro za spowodowanie niebezpiecznej sytuacji z powodu posiadania nieodpowiednich opon, 120 euro za spowodowanie wypadku z powodu posiadania nieodpowiednich opon.

Norwegia

W Norwegii pojazdy o DMC > 3,5 t muszą być wyposażone w opony o minimalnej głębokości bieżnika 5 mm pomiędzy 1 listopada a pierwszym poniedziałkiem po Wielkanocy na południu kraju oraz od 16 października do 30 kwietnia włącznie na północy. Opony zimowe muszą być stosowane obowiązkowo na wszystkich osiach od 15 listopada do 31 marca. Do 1 stycznia 2019 roku obowiązuje lista dopuszczonych do użytku opon zimowych, którą można znaleźć na stronie internetowej www.stro.no.

Pojazdy o DMC > 3,5 t muszą mieć na wyposażeniu łańcuchy w okresie, gdy dozwolone jest korzystanie z opon z kolcami. Ciągnik z przyczepą musi mieć na wyposażeniu siedem łańcuchów. Opony z kolcami (średnia długość 1,7 mm) są dozwolone od 1 listopada do pierwszej niedzieli po Wielkanocy, a w regionach Nordland, Troms oraz Finnmark – od 16 października do 30 kwietnia. W pojazdach ciężarowych i przyczepach opony z kolcami muszą być zamontowane na tej samej osi. W przypadku opon bliźniaczych wystarczy, żeby kolce znajdowały się na jednej z nich.

Polska

W Polsce nie wprowadzono ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy są dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Miejsca, w których stosowanie łańcuchów jest obowiązkowe, są oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Opony z kolcami są zabronione.

Portugalia

W Portugalii nie wprowadzono ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Stosowanie łańcuchów jest dozwolone tymczasowo w miejscach oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi. Opony z kolcami są zabronione.

Rosja

W Rosji przewidywane jest wejście w życie nowego rozporządzenia technicznego. W grudniu, styczniu oraz lutym pojazdy osobowe, lekkie pojazdy użytkowe, pojazdy ciężarowe oraz autobusy muszą być wyposażone w opony z symbolem M+S lub 3PMSF na wszystkich osiach. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 4 mm. Łańcuchy śniegowe są zalecane, lecz nie obowiązkowe. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień).

Rumunia

W Rumunii podczas zimowych warunków drogowych osie napędowe wszystkich pojazdów o DMC > 3,5 t oraz pojazdów przewożących ludzi (powyżej dziewięciu) muszą być wyposażone w opony zimowe lub noszące oznaczenie M+S.

Pojazdy o DMC > 3,5 t muszą mieć na wyposażeniu łańcuchy, które należy montować w miejscach oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi oraz łopatę i piach. Opony z kolcami są zabronione.

Serbia

W Serbii opony oznaczone symbolem M+S lub zimowe są obowiązkowe od listopada do kwietnia. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 4 mm. Łańcuchy stosuje się zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi. W pojeździe muszą być przewożone łańcuchy na oś napędową. Opony z kolcami są zabronione. Autobusy i pojazdy ciężarowe muszą być wyposażone w łopatę do śniegu.

Słowacja

U naszych południowych sąsiadów opony zimowe oznaczone symbolem M+S są obowiązkowe dla ciężarówek o DMC > 3,5 t od 15 listopada do 31 marca na osi napędowej (min. głębokość bieżnika wynosi 3 mm). Łańcuchy śniegowe są obowiązkowym wyposażeniem pojazdu. Opon z kolcami nie można używać.

Słowenia

W Słowenii od 15 listopada do 15 kwietnia można skorzystać z jednej z dwóch opcji dostępnych dla pojazdów o DMC > 3,5 t:

  • opony zimowe przynajmniej na osi napędowej (minimalna głębokość bieżnika wynosi 3 mm)
  • opony standardowe. Wówczas w pojeździe muszą być przewożone łańcuchy, które należy zamontować na kołach na osi napędowej w warunkach zimowych.

Łańcuchy śniegowe są obowiązkowym wyposażeniem pojazdów o DMC > 3,5 t, jeśli nie posiadają one opon zimowych. Opony z kolcami są zabronione.

Szwajcaria

W Szwajcarii nie wprowadzono ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Zimą mogą jednak obowiązywać regulacje lokalne. Jeżeli w wypadku, do którego doszło w warunkach zimowych, uczestniczył pojazd wyposażony w ogumienie standardowe, jego kierowca może być pociągnięty do odpowiedzialności.

Tylko opony oznaczone symbolem 3PMSF uznawane są za odpowiednie do warunków zimowych. Minimalna głębokość bieżnika opon zimowych wynosi 1,6 mm, 4 mm to rekomendowana wartość. Władze mogą ogłosić obowiązek stosowania łańcuchów śniegowych zgodnie ze znakami drogowymi oraz warunkami drogowymi.

Opony z kolcami są dozwolone dla pojazdów o DMC < 7,5 t od 1 listopada do 30 kwietnia na drogach pokrytych śniegiem. Prędkość maksymalna na takich oponach wynosi 80 km/h. Pojazdy z oponami kolcowanymi muszą być oznaczone naklejką z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

Szwecja

W Szwecji w warunkach zimowych minimalna głębokość bieżnika wynosi 5 mm dla wszystkich opon poza ogumieniem przyczepy. Opony z oznaczeniem M+S są obowiązkowe na osi napędowej wszystkich pojazdów o DMC > 3,5 t od 1 grudnia do 31 marca. Lista opon dopuszczonych do użytku na osiach napędowych dostępna jest pod adresem www.stro.se (obowiązuje do 1 stycznia 2019).

W sezonie 2019/2020 obowiązkowe staną się opony oznaczone symbolem 3PMSF. Zaleca się przewożenie w pojeździe łańcuchów śniegowych. Opony z kolcami dozwolone są od 1 października do 15 kwietnia. W zależności od warunków pogodowych okres ten może ulec przedłużeniu. Na oponach może się znajdować maksymalnie 50 kolców na metr obwodu opony dla ogumienia wyprodukowanego po 1 lipca 2013 roku. Na niektórych odcinkach dróg mogą obowiązywać wyjątki.

Turcja

W Turcji istnieje obowiązek używania opon zimowych przez cztery miesiące – od 1 grudnia do 1 kwietnia. W poszczególnych miastach długość takiego okresu jest ustalana indywidualnie przez lokalne władze w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Wszystkie rodzaje pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych oraz autobusów muszą być wyposażone w opony oznaczone symbolem M+S, symbolem M+S i 3PMSF lub 3PMSF na osiach napędowych. Wszystkie rodzaje vanów, lekkich pojazdów ciężarowych i samochodów osobowych wykorzystywane do celów komercyjnych (jako taksówki itp.) muszą być wyposażone w opony oznaczone symbolem M+S, symbolem M+S i 3PMSF lub 3PMSF na wszystkich osiach.

W przypadku użytkowania opon bieżnikowanych wzór bieżnika musi być typu zimowego. Minimalna głębokość bieżnika opon w pojazdach komercyjnych to 4 mm. Posiadanie lub korzystanie z łańcuchów nie zwalnia z obowiązku posiadania opon zimowych. Opony kolcowane do użytku na lodzie mogą zastąpić zimowe. Głębokość bieżnika należy mierzyć od jego środka.

Ukraina

Na Ukrainie nie wprowadzono ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy dozwolone są wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Można używać opon z kolcami.

Węgry

Na Węgrzech nie wprowadzono ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy są dozwolone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem.

Stosowanie łańcuchów śniegowych może być obowiązkowe w określonych warunkach pogodowych. Zimą pojazdy zagraniczne mogą nie być wpuszczone na teren kraju, jeżeli nie mają na wyposażeniu łańcuchów. Opony z kolcami są zabronione.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii nie wprowadzono ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Łańcuchy dozwolone są wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem. Opon z kolcami można używać, jeśli nie powodują uszkodzeń nawierzchni. W przeciwnym razie zarządca drogi ma możliwość wystąpienia z regresem o zwrot kosztów naprawy nawierzchni.

Włochy

We Włoszech nie wprowadzono ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Wyjątki zdefiniowane są na znakach drogowych. Urządzenia antypoślizgowe (np. łańcuchy) muszą być przewożone w pojeździe. Rozporządzenie zimowe RU/158 dotyczy wyłącznie pojazdów następujących kategorii: M1, N1 oraz O1. W przypadku wystąpienia śniegu lokalna policja może zakazać ruchu na wybranych odcinkach autostrad.

Dariusz Piorunkiewicz
Technologia
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij