Dostarczasz olej na statek? Nie będziesz musiał uzupełniać zgłoszenia o odbiorze towaru

18 grudnia
Prawo

Do konsultacji publicznej trafił właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów. Dotyczy on formalności związanych z dostawami olejów bezpośrednio na statki.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie rozporządzenia ministra finansów z 19 września 2018 roku w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1839), wydanego na podstawie art. 7b ust. 2 ustawy z 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708, z późn. zm.) do zmian wprowadzonych ustawą z 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne (Dz. U. poz. 1697).

Elektronika zamiast papieru

Ustawa ta zamieniła tradycyjny, czyli papierowy dokument dostawy, na dokument „e-DD” w postaci elektronicznej albo „dokumentem zastępującym e-DD”. Zmianie uległ również sposób potwierdzania odbioru towarów przemieszczanych na podstawie tych dokumentów. Odbywało się ono na dokumencie dostawy. Tymczasem potwierdzenie odbioru towarów przemieszczanych na podstawie e-DD albo dokumentu zstępującego zgłoszenie będzie odbywać się głównie w systemie elektronicznym.

Ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne wprowadzona została zmiana, zgodnie z którą w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku podmiot dokonujący na terytorium kraju przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie może do tego przemieszczania stosować dotychczasowe przepisy.

Olej prosto na statek bez uzupełniania zgłoszenia

W rozporządzeniu przewóz towarów objętych pozycją CN 2710, będących przedmiotem dostawy towarów w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku poz. 2714 z późn. zm.), bezpośrednio do statków powietrznych albo statków morskich, jest wyłączony z obowiązku uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (art. 5 ust. 5 ustawy). Jest jednak warunek. Chodzi o potwierdzenie odbioru tych towarów na dokumencie dostawy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Zmiana w stosunku do obowiązujących przepisów rozporządzenia polega na tym, że przewóz towarów objętych pozycją CN 2710 (a więc paliw płynnych – olejów), będących przedmiotem dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, bezpośrednio do statków powietrznych albo statków morskich będzie wyłączony z obowiązku uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (wynikającego z art. 5 ust. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów). Również wtedy, gdy przemieszczanie tych towarów będzie odbywać się na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD.

Warunkiem skorzystania z wyłączenia jest dokonanie potwierdzenia odbioru, w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. W świetle przepisów każdy podmiot zużywający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie ma obowiązek potwierdzenia ich odbioru dokumentem generowanym w Systemie EMCS PL2, określanym jako raport odbioru.

Przewidziana data wejścia w życie – 1 stycznia

W przypadku podmiotów odbierających niebędących użytkownikami Systemu EMCS PL2 raport odbioru będzie sporządzał podmiot wysyłający. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest pozyskanie potwierdzenia odbioru w inny sposób niż wskazany w art. 5 ust. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Zgodnie z nim podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

Data wejścia w życie rozporządzenia jest uwarunkowana datą wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne (Dz. U. poz. 1697) i ustalona została w projekcie na 1 stycznia 2019 roku.

Radosław Biernat
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij