Skończy się hulajnogowa samowola. Ale jeden nowy przepis nie spodoba się… komunijnym gościom

17 września
Prawo

Prawo z oczywistych względów nie zawsze nadąża za nieustającym dynamicznym rozwojem technologii. Jest to szczególnie widoczne w dziedzinie transportu. Ale lepiej późno niż wcale. Konsultacje społeczne przeszedł właśnie projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mającej na celu zmierzenie się z nabrzmiewającym problemem hulajnóg elektrycznych w ruchu drogowym.

Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają rozwiązania mające uporządkować ruch tzw. urządzeń transportu osobistego (takich jak np. hulajnoga elektryczna) na drogach publicznych. Projekt jest odpowiedzią na szybki rozwój i popularyzację takich środków lokomocji i powstające w związku z tym zagrożenia. Sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna, również za sprawą rosnących jak grzyby po deszczu wypożyczalni takiego sprzętu.

Jest definicja. I uzasadnienie

Hulajnogi i inne podobne pojazdy nazwano w projekcie urządzeniami transportu osobistego. A definicja? To „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h”.

Co ciekawe, użytkowników hulajnóg elektrycznych będzie się traktować tak samo, jak rowerzystów. I tak np. zastosowanie w organizacji ruchu na drodze znaku zakazu B-9 „zakaz wjazdu rowerów” oznacza także zakaz wjazdu urządzenia transportu osobistego.

Argumentując potrzebę zmian autorzy projektu wskazują, że dotychczasowe regulacje prawne nie przewidują możliwości poruszania się po drogach publicznych (a także po drogach w strefach zamieszkania oraz drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu) przy użyciu UTO. Nie wiadomo, jaki jest status osoby korzystającej z takiego urządzenia, jakie wiążą się z tym obowiązki i uprawnienia. To powoduje, że użytkownicy urządzeń transportu osobistego mają liczne wątpliwości, m.in. w zakresie dostępności dla tych maszyn publicznej infrastruktury drogowej. Ponadto, na podstawie obecnych przepisów, osoba poruszająca się za pomocą tego typu urządzenia nie może być traktowana jako pieszy ani kierujący rowerem. To powoduje wątpliwości i brak jednolitego podejścia do nich ze strony organów upoważnionych do kontroli ruchu drogowego.

Nowe zakazy

W projekcie przewidziano też szereg zakazów przeznaczonych dla urządzeń transportu osobistego. Znowelizowane przepisy będą zabraniały:

- pozostawiania na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu roweru, jeżeli utrudnia to ruch lub zagraża bezpieczeństwu tego ruchu

- ciągnięcia urządzeniem transportu osobistego innego pojazdu

- używania na drodze publicznej urządzenia wyposażonego w napęd elektryczny innego niż urządzenie transportu osobistego

- korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem poza przypadkami, kiedy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów

- kierowania urządzeniem transportu osobistego osobie w wieku do lat 10, w tym również pod opieką osoby dorosłej.

Z pewnością kontrowersje wzbudzi właśnie wprowadzony próg wiekowy. Dzieci młodsze niż 10-letnie nie będą mogły korzystać z UTO. A elektryczne hulajnogi są przecież popularnym prezentem komunijnym. Oczekiwaną przez wielu i poprawiającą bezpieczeństwo zmianą będzie za to oddzielenie ruchu hulajnóg elektrycznych od ruchu pieszych. Na hulajnodze będzie można jeździć po chodniku tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Hulajnogi do poprawki

Wskazane wyżej rozwiązania mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie z ruchu urządzeń niespełniających wymagań określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym (np. poruszających się z prędkością większą niż wynikająca z definicji urządzenia transportu osobistego).

Zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych obejmują z kolei wprowadzenie pojęcia pojazdu elektrycznego lekkiego. Dodany art. 9a nakłada na podmiot prowadzący sprzedaż lub świadczący usługi wypożyczenia pojazdów elektrycznych lekkich obowiązek zapewnienia, żeby sprzedawane lub wypożyczane pojazdy elektryczne lekkie (rowery wyposażone w pomocniczy napęd elektryczny oraz urządzenia transportu osobistego) spełniały wymagania znowelizowanego prawa o ruchu drogowym. Za niespełnienie tego wymogu będą groziły kary ze strony Inspekcji Handlowej.

Projekt ustawy zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym urządzenia wyposażone w napęd elektryczny niespełniające wymagań określonych w art. 2 pkt 47b ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. długość, szerokość, masa własna, prędkość), przeznaczone do używania na drodze publicznej, powinny zostać dostosowane do tych wymagań w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W projekcie zakłada się, że nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Radosław Biernat
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij