Polska podzieli się danymi przewoźników. Będzie kolejna nowelizacja ustawy o transporcie

17 stycznia
Prawo

Trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. Ma ona umożliwić udostępnianie informacji o przedsiębiorstwach transportowych upoważnionym instytucjom państw członkowskich Unii Europejskiej. Prawdopodobnie jeszcze w tym półroczu do ewidencji trafią też dodatkowe dane.

Nowelizowana ustawa o transporcie drogowym sprawi, że odpowiednie dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez głównego inspektora transportu drogowego, były dostępne dla uprawnionych organów innych państw członkowskich Unii.

Projekt ustawy przewiduje również przepisy, które doprecyzowują obecnie obowiązujące przepisy związane z prowadzeniem KREPTD i zapewnieniem jego właściwego funkcjonowania.

Rozszerzony zakres ewidencji przedsiębiorców

Żeby dostosować prawo krajowe do przepisów rozporządzenia (UE) 2016/480, prowadzona w KREPTD ewidencja przedsiębiorców, posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zostanie rozszerzona o kolejne dane: numery rejestracyjne i kraj rejestracji pojazdów. Przedsiębiorcy będą więc zobowiązani do podania w wykazie pojazdów również danych dotyczących kraju rejestracji pojazdów.

W art. 1 pkt 3 lit. a projektu w systemie teleinformatycznym, w prowadzonej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego centralnej ewidencji naruszeń (CEN), wprowadzono obowiązek gromadzenia w związku z przeprowadzoną kontrolą, oprócz danych dotyczących marki, typu, numeru rejestracyjnego pojazdu także informacji o kraju jego rejestracji.

Projekt przewiduje, że w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą gromadzone informacje o numerach rejestracyjnych pojazdów nim objętych, zgłoszonych w wykazie pojazdów, oraz informacje o kraju ich rejestracji.

Nowe dane

Zgodnie z projektem w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą gromadzone dane dotyczące:

– statusu licencji wspólnotowej

– rodzaju licencji wspólnotowej

– liczby pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej.

Z projektu wynika, że ewidencja poważnych naruszeń zostanie poszerzona o następujące dane:

– numer dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji

– data wydania dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji

– okres obowiązywania nałożonej sankcji

– informacja o wykonaniu lub wyegzekwowaniu sankcji

– nazwa organu, który wydał dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji

– numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia

– kraj rejestracji pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia.

Ewidencja osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, zostanie natomiast uzupełniona o informacje o organie, który stwierdził niezdolność do kierowania operacjami transportowymi.

Po polskiej stronie dane uzyska GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego został w projekcie wskazany jako polski organ kontrolny posiadający dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie ERRU. Nowelizacja przewiduje nałożenie na niego obowiązku udostępniania jednostkom uprawnionym do wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych danych z ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, w niezbędnym zakresie.

Jednostki te prowadzą rejestry wydanych certyfikatów kompetencji zawodowych dla osób zarządzających transportem drogowym. Dlatego uznano, że powinny posiadać informacje o uznaniu ich za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi.

Projekt wprowadza także obowiązek przekazywania danych gromadzonych w ewidencji poważnych naruszeń staroście właściwemu do wszczęcia postępowania w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji. Przepis ten umożliwi informowanie starosty o naruszeniach, które powinny stać się podstawą do wszczęcia tych postępowań.

Wprowadzono również obowiązek udostępniania jednostkom uprawnionym do wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych danych z ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system KREPTD.

Projekt daje również możliwość zawarcia porozumienia o udostępnianiu danych w drodze teletransmisji między Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a jednostkami uprawnionymi do wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych.

Założenie nader optymistyczne. Mają wystarczyć trzy miesiące

Według projektu ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Takie vacatio legis ma według autorów wystarczyć na wprowadzenie zmian do KREPTD. Jednak historia prac nad systemami teleinformatycznymi w naszym kraju każe uznać takie założenie za nader optymistyczne…

Radosław Biernat
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij