Rejestr zgłoszeń SENT. Jakie dane trzeba do niego przekazywać i jak to zrobić?

11 czerwca
Prawo

Od ponad dwóch lat podmioty gospodarcze zobowiązane są do tego, żeby przewozy „towarów wrażliwych” dokonywane po drogach publicznych i sieci kolejowej były zgłaszane do rejestru SENT. Jakie dokładnie wymogi spoczywają na przewoźnikach i jak najlepiej je realizować?

Rejestr zgłoszeń SENT został stworzony po to, żeby realizować ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ma się to przełożyć na płynny obrót towarami, które zostały wymienione w ustawie i znaczący sposób pomóc w uszczelnieniu sytemu podatkowego. Tak, żeby uniemożliwić wyłudzenie podatku VAT.

Zgodnie z przepisami podmiot, który przewozi ładunki wrażliwe (m.in. paliwa silnikowe, susz tytoniowy, oleje smarowe) ma obowiązek wprowadzić niezbędne dane dotyczące przewozu towarów do elektronicznej bazy SENT. Dostęp do rejestru zgłoszeń SENT odbywa się za pomocą platformy usług elektronicznych skarbowo-celnych (PUESC). Przewoźnik, przed wykonaniem przewozu, musi zaktualizować zgłoszenie m.in. informacjami dotyczącymi środka transportu, posiadanej licencji, miejsca i planowanej dacie zakończenia przewozu. Jeżeli ładunek, który jest wwożony do Polski, zlecił zagraniczny podmiot, a także w sytuacji transportu towarów przez granice Polski z jednego do drugiego państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego (tranzyt), obowiązek zgłoszenia przewozu istnieje po stronie przewoźnika. W ten sposób Krajowa Administracja Skarbowa objęła nadzorem przewozy towarów, które często służyły do wyłudzania podatków.

Czerwcowe zmiany

W czerwcu 2018 roku mocy prawnej nabrały przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i niektórych innych. Jedną z podstawowych zmian, którą wprowadziła nowelizacja, było objęcie przewozów towarów realizowanych po krajowej sieci kolejowej. Dla przedsiębiorców istotny był zapis rozszerzający katalog towarów wrażliwych o produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Początkowo zgłoszenie towarów wrażliwych odbywało się jedynie po zalogowaniu na platformie PUESC i przesyłaniu formularza. Jednak w ramach ustawy z 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, wprowadzono obowiązek posiadania lokalizatora. Ten na bieżąco przekazuje dane geolokalizacyjne. Tym samym od 1 października 2018 roku nałożono na przewoźników wymóg wyposażenia ciężarówek w zewnętrzny system lokalizacji mający spełniać ustawowe wymogi przesyłania współrzędnych.

Współrzędne geograficzne, prędkość, numer lokalizatora – m.in. takie dane są przekazywane do rejestru

Co to takiego? Otóż zewnętrzny system lokalizacji definiowany jest jako ten, który jest używany przez przewoźnika. Służy do gromadzenia danych geolokalizacyjnych środka transportu, przekazując je z zainstalowanego w nim urządzenia wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych. Takie zadanie może spełniać:

  • aplikacja SENT GEO udostępniona firmom transportowym przez Ministerstwo Finansów, która może zostać zainstalowana np. na smartfonie, czy tablecie (z GPS i transmisją danych)
  • system geolokalizacyjny (np. GBOX firmy Inelo) połączony z systemem Ministerstwa Finansów.

Zewnętrzny system lokalizacji, przekazuje do rejestru takie dane jak:

  • współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu,
  • prędkość,
  • datę i godzinę pozyskania współrzędnych,
  • azymut środka transportu,
  • wszystkie błędy przekazywania danych satelitarnych,
  • numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Dzięki wprowadzonym zmianom, Krajowa Administracja Skarbowa oprócz zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych za pośrednictwem formularza, otrzymuje dane z GPS. Na ich podstawie może określić to, w jaki sposób realizowany jest transport. Przewoźnicy natomiast od tej pory muszą wyposażyć swoje samochody w urządzenia geolokalizacyjne, uzupełniać przed każdym rozpoczęciem przewozu zgłoszenie o numer lokalizatora, a przede wszystkim zapewnić przekazywanie danych przez czas trwania przejazdu. Po stronie kierowcy pozostaje włączenie lokalizatora przed przystąpieniem do przewozu ładunku na terenie kraju lub w momencie przekroczenia polskiej granicy. Analogicznie sytuacja ma miejsce po dostarczeniu towaru lub z chwila wyjazdu z kraju.

Z czego warto korzystać: aplikacji czy systemu geolokalizacyjnego?

Z aplikacji mobilnej SENT GEO korzystają przewoźnicy, którzy realizują przewozy towarów wrażliwych, ale nie posiadają zewnętrznego systemu lokalizacji. Jest ona dostępna na urządzenia mobilne z Androidem i OS-em. Jej pobranie wygląda identycznie jak aplikacji innych producentów. Warto jednak zaznaczyć, że użycie aplikacji może się okazać dla kierowcy dosyć problematyczne. Dlaczego? Bo powinien on na bieżąco sprawdzać aktywność telefonu z zainstalowaną aplikacją SENT GEO. Tak żeby cały czas zachowana była łączność z GPS- em. W przypadku rozładowania baterii i utraty połączenia, kierowca będzie zmuszony do naprawienia błędu. Jeżeli tego nie zrobi, może zostać obciążony karą nawet do 7,5 tys. zł. A pamiętajmy, że już teraz trucker musi się skupić na drodze, przestrzegać przepisów w zakresie jazdy, przerw i odpoczynków, a także obsługiwać tachograf. Ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego, wynikające z ilości obowiązków i zmęczenia, jest bardzo duże. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zewnętrznego systemu lokalizacji.

Według danych Ministerstwa Finansów około 90 proc. przedsiębiorstw transportowych korzysta z własnych systemów satelitarnych śledzących pojazdy lub w niedalekiej przyszłości będą chcieli zacząć korzystać z takiego rozwiązania. W związku z tym aplikacja mobilna będzie prawdopodobnie używana jedynie awaryjnie. Aby przewoźnik mógł wypełnić swój obowiązek prawny, wystarczy, że we współpracy z dostawcą GPS-ów, za pomocą formularza SENT470, zgłosi przy jednej rejestracji nawet do 100 urządzeń, które będą na stałe połączone z systemem SENT.

W pełni zintegrowanym z platformą SENT rozwiązaniem jest np. GBOX Light. Oferowane przez Inelo narzędzie telematyczne pozwala również śledzić aktualne położenie wszystkich pojazdów, kontrolować, czy kierowca porusza się po wyznaczonej trasie, a także monitorować styl jego jazdy. Najważniejszą przewagą systemów gelokalizacyjnych nad aplikacją mobilną jest fakt, że większość czynności odbywa się w sposób automatyczny, przy niewielkim udziale kierowcy.

Fot. Inelo

Surowe kary

Do 1 stycznia 2019 roku obowiązywał trzymiesięczny okres karencji, w trakcie którego nie były nakładane kary za nierealizowanie wymogów SENT. W ten sposób dano przewodnikom czas na dostosowanie się do wprowadzonych zmian. Aktualnie za nieprzesyłanie danych lokalizacyjnych pojazdu ustawa przewiduje dla przedsiębiorstwa transportowego grzywnę do 10 tys. zł (art. 22 ust. 2a ustawy). Kierowca natomiast za niewłączenie/niewyłączenie urządzenia w odpowiednim czasie lub niezatrzymanie pojazdu w momencie stwierdzenia nieprawidłowości działania lokalizatora trwającej dłużej niż godzinę może otrzymać mandat w przedziale od 5 tys. do 7 tys. zł. (art. 32 ust. 1 ustawy).

Warto pamiętać, że ewentualne sankcje są nakładane niezależnie od tego czy przewinienie było zawinione, czy też nie. Należy zwracać szczególną uwagę na obowiązki, które narzuca ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Uniknięcie kar za ewentualne błędy jest bardzo trudne. Kluczowy w tym przypadku może się okazać wybór odpowiedniego dostawcy systemu telematycznego, pozwalający na optymalizację działania firmy.

Jakub Ordon, ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP, Grupa Inelo
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij