Kto powinien zapłacić za szkodę wyrządzoną przez pasażera? Ważny wyrok TSUE

6 grudnia
Prawo

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia może zostać wypłacone poszkodowanemu także wtedy, gdy pasażer stojącego pojazdu otwierając drzwi uszkodzi inne auto.

Opublikowany w listopadzie wyrok jest odpowiedzią na zapytanie łotewskiego Sądu Najwyższego. Bo to właśnie na Łotwie, a dokładniej na przysklepowym parkingu, doszło do zdarzenia, w wyniku którego pasażer stojącego pojazdu uszkodził przy otwieraniu tylnych drzwi bok sąsiedniego auta.

Łotysze nie mogli rozstrzygnąć nietypowej sprawy

Posiadacz uszkodzonego auta wystąpił o odszkodowanie do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym miał wykupioną polisę AC. Firma to zrobiła. Następnie zwróciła się do ubezpieczyciela pojazdu, w którym siedział nieuważny pasażer, o zwrot poniesionych kosztów. Ten jednak nie zamierzał zapłacić. Stwierdził, że nie musi, bo oba pojazdy były unieruchomione.

Sprawa była rozpatrywana przez kilka łotewskich sądów, w końcu trafiła do Sądu Najwyższego. Ten nie był pewien, czy czynność polegająca na otwarciu drzwi stojącego pojazdu to użytkowanie zgodne z jego zwykłą funkcją i czy w związku z tym wchodzi w zakres pojęcia „ruchu pojazdów” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pierwszej unijnej dyrektywy komunikacyjnej.

Ubezpieczyciel powinien wziąć na siebie odpowiedzialność

Dlatego łotewski Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie. Dotyczyło ono następującego dylematu: czy ubezpieczyciel powinien przejąć odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną nie przez posiadacza czy kierującego samochodem, ale przez pasażera, który wysiadając uderzył drzwiami w stojące obok auto. Zdaniem TSUE tak właśnie powinno się stać. Dlaczego? Ponieważ wspomniane działanie pasażera należy zaliczyć do czynności związanych z prawidłowym wykorzystaniem samochodu jako środka transportu. W związku z tym drugorzędne znaczenie ma to, czy pojazd był zatrzymany, miał włączony silnik, czy drzwi otworzyła inna osoba niż kierujący nim lub jego posiadacz.

„Wyrok to istotna wskazówka”

– Przepisy Unii Europejskiej w dziedzinie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów zobowiązują więc towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty odszkodowania ofierze wypadku w ruchu drogowym, w którym uczestniczył ubezpieczony pojazd, gdy wypadek ten został spowodowany przez inną osobę niż osoba wskazana w polisie ubezpieczeniowej – mówi Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

– Wyrok TSUE jest ważny, ponieważ nie pozostawia wątpliwości, jak w świetle prawa na szczeblu europejskim należy interpretować tego rodzaju zdarzenia – dodaje Damian Andruszkiewicz, dyrektor departamentu ubezpieczeń komunikacyjnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group. – Stanowi zatem istotną wskazówkę zarówno dla ubezpieczycieli, jak i dla sądów, które niekiedy także są angażowane w rozstrzyganie sporów o przyznanie odszkodowania i jego wysokość.

Andruszkiewicz dodaje, że do tej pory szkody wyrządzane przez pasażerów nie były automatycznie wykluczane jako podstawa do wypłaty pieniędzy poszkodowanemu.

– Każda sprawa zawsze jest rozpatrywana indywidualnie, bo przyczyny szkód są bardzo różne, składa się na nie wiele czynników – mówi Damian Andruszkiewicz.

Jakub Ziębka
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij