Listopad pod znakiem zmian w prawie. Warto wiedzieć, co w trawie piszczy!

5 października
Prawo

Trudno dziwić się, że przedsiębiorcom czasami trudno nadążyć za zmianami w prawie. Tylko w listopadzie ustawa o transporcie drogowym ulegnie zmianom aż trzy razy! Otóż 3 listopada wchodzą w życie przepisy ustawy, która przekazuje ITD pobór opłat drogowych, dzień później – dotyczące nadzoru i kar. No i jeszcze 25 listopada... Wtedy wchodzą w życie nowe przepisy regulujące dziedziczenie przedsiębiorstw.

W styczniu tego roku opublikowano nowelizację ustawy o drogach publicznych. Na jej mocy już niedługo, bo 3 listopada, przeniesione zostaną kompetencje i zadania związane z poborem opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą. Teraz zajmuje się tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Już niedługo jego obowiązki przejmie Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Fot. Autostrada Wielkopolska

System do rozwoju

Ta pozornie niewielka zmiana może w dalszej perspektywie oznaczać wzmocnienie nadzoru nad branżą transportową. Nowe przepisy przewidują bowiem możliwości rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi. Wszystko po to, żeby efektywniej wykonywać zadania administracji publicznej w kwestii m.in. monitorowania przewozu drogowego towarów, stwierdzania i sankcjonowania naruszeń dotyczących przejazdów pojazdami nienormatywnymi czy kontroli zezwoleń wydawanych dla przewoźników zagranicznych. Zmiana obejmuje też poprawę ochrony danych osobowych gromadzonych w ramach KSPO.

Zainicjowana przez resort infrastruktury nowelizacja ma, oprócz optymalizacji kosztów działania Krajowego Systemu Poboru Opłat, zwiększyć kontrolę ministra nad organem zajmującym się poborem opłat na drogach zarządzanych przez państwo i uniezależnić proces poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich. Inspekcja będzie jednak mogła przenosić część zadań na kogo innego.
Z kolei dzień później, 4 listopada, wchodzą w życie przepisy regulujące ujawnianie utraty dobrej reputacji w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Firma transportowa w spadku

Trzy tygodnie później, 25 listopada, zaczyna obowiązywać ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Reguluje ona zasady zarządzania firmą po śmierci przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, oraz jego kontynuowania. Ustawa umożliwia powołanie zarządcy sukcesyjnego. Może on zostać wskazany jeszcze za życia przez przedsiębiorcę albo ustalony już po otwarciu spadku.

Ustawa odnosi się również do działalności transportowej i nowelizuje przepisy ustawy o transporcie drogowym. Co się zmieni? Załóżmy, że zmarła osoba fizyczna posiadająca zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję. Wtedy organ, który ich udzielił, na wniosek osoby składającej wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (musi się to stać w ciągu sześciu miesięcy od śmierci przedsiębiorcy) wyraża zgodę w drodze decyzji administracyjnej na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji. Jednak przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia lub licencji.

Decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności

W przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego decyzje dotyczące udzielenia zezwolenia lub licencji wygasają z upływem trzech miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Chyba że w tym terminie złoży on wniosek o potwierdzenie możliwości ich wykonywania.

Decyzja w sprawie potwierdzenia możliwości wykonywania licencji wspólnotowej albo zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostanie wydana nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności. Właściciel przedsiębiorstwa w spadku może też złożyć wniosek o przeniesienie na niego licencji lub zezwolenia, który zostanie rozpatrzony w takim samym terminie.

Wniosek o przeniesienie można złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia:

1) śmierci przedsiębiorcy, jeżeli nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, albo
2) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Należy jednak pamiętać, że zarówno potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji, jak i jej przeniesienie, będzie możliwe tylko pod warunkiem zachowania wymogów prawnych do jej wydania oraz przyjęcia związanych z nią obowiązków i odpowiedzialności.

Radosław Biernat
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij