Prawo jazdy będzie można zostawić w domu. Projekt nowelizacji jest już po konsultacjach społecznych

2 lipca
Prawo

Resort infrastruktury pracuje nad projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która ma uprościć procedury związane z rejestracją pojazdów, ale też ograniczyć niektóre obowiązki ich właścicieli i kierowców. Projekt przeszedł już etap konsultacji społecznych.

Bazując na nowych możliwościach systemu CEPiK 2.0 oraz odwołując się do społecznych oczekiwań deregulacji również w kwestiach uregulowanych w Prawie o ruchu drogowym resort infrastruktury przekazał do konsultacji społecznych projekt obszernej nowelizacji. Jednak jak zaznaczono w uzasadnieniu – inicjatorem części zmian jest również Ministerstwo Cyfryzacji.

Prawo jazdy może zostać w domu

Jedną z najciekawszych propozycji resortu cyfryzacji jest na pewno zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy. Byłby to kolejny dokument (po dowodzie rejestracyjnym), którego kierowca nie musiałby wozić ze sobą. Organy kontroli sprawdzałyby uprawnienia kierowcy w centralnej ewidencji kierowców w CEPiK 2.0. Ponadto, żeby ustalić tożsamość kierującego, miałyby dostęp do danych z rejestru dowodów osobistych. Znajdują się tam m.in. wizerunki obywateli.

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy obejmuje wyłącznie kierowców, którzy mają ten dokument lub pozwolenie na kierowanie tramwajem wydane w Polsce.

Osoba, której prawo jazdy nie zostało wydane, będzie oczywiście cały czas traktowana jakby nie miała uprawnień do kierowania pojazdami.

Bez kłopotliwych nalepek, z rejestracją online

Projekt zakłada też rezygnację z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej. Jego autorzy uznali ją za zbędną wobec pełnego powiązania procesu rejestracji pojazdów z Centralną Ewidencją Pojazdów i innymi projektowanymi rozwiązaniami.

Raportom generowanym z Centralnej Ewidencji Pojazdów, dokładniej – z usługi „Mój pojazd”, ma zostać nadana moc dokumentu. Obecnie usługa ta umożliwia wygenerowanie w pliku PDF raportu o posiadanych pojazdach wraz z ich danymi. Ale nie potwierdza on formalnie danych zgromadzonych w ewidencji.

Innym rozwiązaniem wpisanym do projektu z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji jest wprowadzenie nowej usługi rejestracji online pojazdu zakupionego w salonie. Umożliwi ona rejestrację nowego pojazdu przez salon w imieniu kupującego. Diler musiałby złożyć online wniosek o rejestrację pojazdu, następnie odebrać z organu rejestrującego decyzję o czasowej rejestracji pojazdu wraz z pozwoleniem czasowym i zalegalizowanymi tablicami rejestracyjnymi.

Karta pojazdu do lamusa

Głównym celem projektu są ułatwienia dla obywateli (właścicieli pojazdów, w tym przedsiębiorców) oraz zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych (może z wyjątkiem wprowadzenia 30-dniowego terminu na złożenie przez właściciela wniosku o rejestrację). W związku z tym przewiduje on np. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie jego pierwszej rejestracji poprzez zmianę/uchylenie w Prawie o ruchu drogowym przepisów dotyczących karty.

Nowy właściciel, stare tablice

Projekt zakłada też wprowadzenie możliwości zachowania (na wniosek właściciela) dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy jego przerejestrowaniu, jeżeli był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co w takim przypadku miałby zrobić starosta? Wydawałby właścicielowi pojazdu decyzję o rejestracji i dowód rejestracyjny oraz dokonywał legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych. To obniżyłoby wysokości opłat ponoszonych przez właściciela pojazdu związanych z rejestracją pojazdu o 99,50 zł. To koszt wydania tablicy rejestracyjnej, np. samochodowej – 80 zł, nalepki kontrolnej – 18,50 zł i opłaty ewidencyjnej – 1 zł.

Rejestracja w miejscu zakupu

Poza tym przewidziano też m.in.:

– wprowadzenie możliwości rejestracji lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela przez starostę właściwego również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania (siedzibę) lub miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP

– zniesienie obowiązku zwrotu pozwolenia czasowego po upływie terminu czasowej rejestracji pojazdu

– zniesienie obowiązku przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeśli od uprzedniej ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu – np. przy przeprowadzce.

Na nowe zasady przyjdzie nam poczekać

W projekcie założono, że ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Ale część przepisów ma być wprowadzana później. Kiedy? Po sześciu lub nawet dwunastu miesiącach od dnia ogłoszenia. Część rozwiązań jest jednak uzależniona od dostosowania systemu CEPiK. Dlatego określono, że minister właściwy ds. informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym ds. transportu ogłosi w dzienniku urzędowym tego pierwszego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych. Zastosowano więc podobne rozwiązanie, jak przy wprowadzaniu w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami dotyczących okresów próbnych.

Radosław Biernat
Prawo
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij