Ubezpieczenia na życie dla kierowców firm transportowych

8 kwietnia
Blog

Ubezpieczenia komunikacyjne dla firm z branży TSL to nie tylko OC, AC i Cargo. Jak przewoźnik może zwiększyć przewagę konkurencyjną dzięki ubezpieczeniom NNW, na życie oraz kosztów leczenia KL?

Ubezpieczenie NNW kierowcy zawodowego

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to najważniejsze nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, którego wprowadzenie w swoim przedsiębiorstwie powinien rozważyć każdy fleet manager. Zasada jego działania jest prosta – jeśli pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania obowiązków służbowych, ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu odszkodowanie w wysokości proporcjonalnej do doznanej szkody. Kwota świadczenia jest zależna od wysokości sumy gwarancyjnej, a co za tym idzie – również wysokości wpłacanej składki.

Wykupienie przez pracodawcę dobrowolnego ubezpieczenia NNW dla pracowników może być czynnikiem pozytywnie wyróżniającym przedsiębiorstwo transportowe na współczesnym rynku pracy. Kierowcy tirów wiedzą, że przewoźnicy cierpią z powodu braku rąk do pracy i muszą prześcigać się w oferowaniu coraz to lepszych warunków zatrudnienia, aby ktokolwiek chciał dla nich jeździć.

Jednocześnie zawodowi kierowcy są coraz bardziej świadomi tego, że ich praca nie należy do najbezpieczniejszych. Wypadki komunikacyjne, urazy wynikające z długotrwałego siedzenia w niewygodnej pozycji czy nadwyrężenia mięśni i stawów przy przenoszeniu ciężkich ładunków to najważniejsze czynniki ryzyka w tym zawodzie. W świetle wydarzeń z ostatnich lat do katalogu zagrożeń należy włączyć jeszcze akty terroryzmu oraz przestępstwa popełnione przez nielegalnych imigrantów.

Otrzymanie dodatkowego ubezpieczenia NNW może być czynnikiem zachęcającym kierowcę do podjęcia pracy w tej, a nie innej firmie transportowej. Ubezpieczenie to daje pracownikowi pewność, że jego rodzina nie pozostanie bez środków do życia, jeśli jemu wydarzy się nieszczęśliwy wypadek podczas pracy lub wręcz straci życie.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobligowany do pokrywania udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą w przypadku nagłego zachorowania pracownika. Wymóg ten reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku. Mimo że ten akt prawny odnosi się wprost do pracodawców i pracowników z sektora publicznego, jego przepisy stosowane są również w przypadku delegacji w firmach prywatnych. Na szczęście pracodawca zwraca tylko tę część wydatków na leczenie, które nie zostało pokryte z państwowego ubezpieczenia społecznego (na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Czy EKUZ może zastąpić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą?

Wielu pracodawców delegujących pracowników do pracy za granicą mylnie sądzi, że skoro opłaca składki ZUS w Polsce, a pracownicy mają karty EKUZ, to zwalnia ich to z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne koszty leczenia. Co prawda wprowadzenie EKUZ znacząco ułatwiło podróżowanie po Europie, jednak nie jest to rozwiązanie idealne.

Po pierwsze, karta EKUZ jest ważna wyłącznie w krajach należących do Unii Europejskiej oraz EFTA, czyli dodatkowo w Szwajcarii, Islandii i Norwegii. Pracownik należący do polskiego systemu opieki zdrowotnej nie może więc bezpłatnie skorzystać ze świadczeń medycznych podczas pobytu w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w państwach bałkańskich oraz Turcji, nie wspominając już o państwach azjatyckich. Wszelkie koszty leczenia poniesione przez pracownika podczas delegacji w tych krajach muszą zostać w 100 proc. zwrócone przez pracodawcę.

Po drugie, system opieki zdrowotnej w pozostałych krajach członkowskich UE różni się od tego, do którego przyzwyczailiśmy się w Polsce, ponieważ opiera się na modelu partycypacyjnym (współpłaceniu). Oznacza to, że jedynie część kosztów leczenia pokrywana jest z publicznego ubezpieczenia, a pozostałą pokrywa ubezpieczony z własnych środków. W przypadku pracowników delegowanych do pracy za granicą podmiotem zobowiązanym do partycypowania w kosztach leczenia jest ich pracodawca.

Po trzecie, w niektórych państwach członkowskich UE obywatel innego kraju musi z własnej kieszeni pokryć wszelkie wydatki na leczenie i wnioskować o ich refundację ze środków NFZ dopiero po powrocie do kraju. Łatwo wyobrazić sobie, że w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu taki wydatek może drastycznie naruszyć płynność finansową przedsiębiorstwa.

Po czwarte, karta EKUZ nie obejmuje kosztów transportu sanitarnego poszkodowanego do kraju lub transportu zwłok, jeśli zgon nastąpił poza granicami Polski. W przypadku śmierci pracownika w czasie zagranicznej delegacji pracodawca musi się więc liczyć z wydatkiem rzędu 5–10 tys. zł. Transport sanitarny pacjenta w poważnym stanie może z kolei kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Po piąte, karta EKUZ jest dowodem potwierdzającym prawo do korzystania z publicznej służby ochrony zdrowia, a więc nie obejmuje kosztów leczenia w prywatnych przychodniach. W niektórych państwach obowiązują dodatkowe wyłączenia – np. koszty zabiegów stomatologicznych przeprowadzonych w Hiszpanii nie będą mogły być zrefundowane przez NFZ, a więc do ich pełnego pokrycia zobligowany będzie pracodawca.

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) jako uzupełnienie EKUZ

Z powyższej analizy wynika, że państwowe ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa wszystkich możliwych zdarzeń losowych, jakie mogą się przydarzyć kierowcom przebywającym na zagranicznej delegacji. Nawet Narodowy Fundusz Zdrowia jest świadom niedoskonałości tego systemu i na swojej oficjalnej stronie internetowej zaleca wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty opieki zdrowotnej, do której finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym przede wszystkim tzw. koszty współpłacenia pacjenta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli firm transportowych prywatne zakłady ubezpieczeń wprowadziły do swojej oferty polisy pokrywające koszty leczenia kierowców zawodowych, których co do zasady nie obejmuje państwowe ubezpieczenie.

Podstawowym kryterium, jakie powinno być brane pod uwagę podczas wyboru odpowiedniej polisy, jest suma ubezpieczenia. Jest to maksymalna kwota kosztów leczenia, którą pokryje ubezpieczyciel w razie nagłego zachorowania delegowanego za granicę pracownika. Warto więc zadbać, aby suma ubezpieczenia kosztów leczenia kierowcy zawodowego za granicą była jak najwyższa – zaleca się, aby przekraczała 1 mln zł. Gwarantuje to pokrycie wszystkich kosztów nawet najbardziej poważnych zachorowań, a także transportu sanitarnego drogą lotniczą.

Drugim kryterium wyboru odpowiedniego ubezpieczenia jest zakres oferowanej ochrony. Analizując ogólne warunki ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na rozdział dotyczący wyłączeń od odpowiedzialności. Generalnie rzecz biorąc – im mniej wyłączeń, tym lepiej. Przede wszystkim należy zadbać, aby dodatkowe ubezpieczenie obejmowało leczenie najkosztowniejszych schorzeń, tj. zawału serca i udaru mózgu. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w Europie należy zadbać, aby polisa pokrywała również zdarzenia będące następstwem aktów terrorystycznych.

Kolejnym aspektem istotnym z punktu widzenia menedżerów w firmach transportowych jest prostota administrowania programami ubezpieczeniowymi. Polisy dla branży TSL nie powinny być przypisywane do kierowcy, a do konkretnych pojazdów (lub wręcz całej floty), których rotacja jest siłą rzeczy dużo niższa niż pracowników. Dzięki temu nowo zatrudnieni kierowcy automatycznie są obejmowani ochroną i nie ma potrzeby zgłaszania ubezpieczycielowi każdego transportu z osobna.

Grupowe ubezpieczenia na życie kierowców zawodowych

Istotą ubezpieczeń na życie jest ochrona bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty wskazanym w umowie uposażonym określonej kwoty pieniędzy na wypadek zgonu ubezpieczonego, niezależnie od przyczyny. Dzięki korzyści skali (pracodawca obejmuje ubezpieczeniem wszystkich pracowników) firma ubezpieczeniowa minimalizuje swoje ryzyko, co sprawia, że jest w stanie zaoferować bardziej atrakcyjne warunki niż w przypadku umów indywidualnych – wyższą sumę ubezpieczenia przy niższej składce. Podobnie jak w przypadku opisanych wcześniej polis NNW, pracodawca nie jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, ale zapewnienie takiego pozapłacowego benefitu pracownikom może pozytywnie wpłynąć na jego wizerunek na rynku pracy.

Jakie dodatkowe ubezpieczenie dla zawodowego kierowcy wybrać

Obecnie na polskim rynku działa co najmniej kilkadziesiąt różnych firm ubezpieczeniowych. Niestety, jedynie niewielka część z nich rozumie specyfikę branży TSL i jest w stanie stworzyć ofertę idealnie dopasowaną do potrzeb przedsiębiorstw transportowych. Samodzielna analiza obszernych i zawiłych ogólnych warunków ubezpieczenia może być zbyt czasochłonna, dlatego też specjalnie dla naszych czytelników porównaliśmy oferty najbardziej wiarygodnych ubezpieczycieli w Polsce i wybraliśmy najlepsze z nich.

W imieniu setek naszych klientów wynegocjowaliśmy z wybranymi firmami ubezpieczeniowymi najniższe ceny na rynku, dzięki czemu nawet mniejsi przewoźnicy mają dostęp do warunków ubezpieczenia zarezerwowanych wcześniej wyłącznie dla największych graczy. Aby się o tym przekonać, wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie fleetguru.eu/pl/mp/ubezpieczenia i poczekać na wpłynięcie oferty najlepiej dopasowanej do swoich potrzeb.

Łukasz Jędrasiak
Blog
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij