Faktoring należności: sprawdź kontrahenta, ciesz się spokojem

11 marca
Blog

Faktoring nie tylko zapewnia płynność finansową, ale również pozwala upewnić się, że odbiorca to solidny partner biznesowy. Dla nowych firm faktoring jest również sposobem na zbudowanie mocnej pozycji rynkowej.

Rozwój logistyki jest silnie związany z coraz bardziej dynamiczną ekspansją e-handlu, szacowanego obecnie na 40 mld zł. Firmy logistyczne z pewnością mogą spodziewać się kontraktów opiewających na coraz wyższe sumy, jednak powinny liczyć się z coraz bardziej dynamicznie zmieniającą się siecią kontrahentów, których kondycja finansowa nie jest im znana. Raport „Czas próby – ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019 roku” wskazuje niewypłacalność kontrahentów jako trzecie najpoważniejsze zagrożenie, jakie czyha na firmy w 2019 roku. Choć wzrost gospodarczy w Polsce był w 2018 roku najszybszy od dekady, to jak zauważają autorzy raportu, liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw zwiększyła się o 50 proc. w porównaniu z 2015 rokiem. By uniknąć konieczności rezygnacji z błyskawicznego pozyskania nowego klienta ze względu na ryzyko niewypłacalności, wiele firm logistycznych korzysta z faktoringu.

Co to jest faktoring?

Wbrew podobieństwu, termin „faktoring” nie ma nic wspólnego z fakturą. Pochodzi od angielskiego słowa „factor”, czyli pośrednik, i określa sposób finansowania działalności firmy. Faktoring polega na przeniesieniu należności ze sprzedającego na faktora na podstawie umowy faktoringu. Biorąc na siebie ryzyko finansowe faktor (nabywca wierzytelności) spłaca dostawcę (klienta faktoringowego) w terminie krótszym niż zrobiłby to kupujący, a następnie dochodzi od niego należności. W faktoringu jawnym nabywca jest niezwłocznie zawiadamiany o zawarciu umowy faktoringu przez sprzedawcę. Częścią faktoringu jawnego jest również wyrażenie przez odbiorcę zgody na cesję praw do wierzytelności. Należy pamiętać, że faktoring dotyczy krótkoterminowych wierzytelności nieprzeterminowanych, a faktor pobiera za swoje usługi wynagrodzenie, najczęściej procent od kwoty będącej przedmiotem transakcji.

Istnieje wiele typów faktoringu, a szeroki wachlarz możliwości, jakie oferuje ten mechanizm finansowania, czyni go przyjaznym sposobem na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów, popyt na faktoring dla firm rośnie z roku na rok o kilkanaście procent. Ta forma finansowania rozliczeń cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród rynkowych gigantów, ale również małych i średnich firm. Oprócz zapewnienia płynności finansowej umożliwia otrzymanie cennych informacji dotyczących płynności finansowej kontrahenta.

Faktoring jawny: dla kogo i co daje?

Faktoring został wymyślony w Stanach Zjednoczonych, ale szybko zyskał popularność nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Nic dziwnego, ponieważ mechanizm ten umożliwia płynność przy odroczonym terminie płatności w sprzedaży towarów i usług oraz wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i elastyczność w rozliczeniach. W wielu przypadkach jest to również bardziej atrakcyjna forma finansowania niż kredyt bankowy: zdejmuje z klienta ryzyko, nie wymaga udokumentowania historii kredytowej, a to wszystko przy prostszej procedurze. Faktoring umożliwia również przeprowadzenie transakcji z kontrahentem, który żąda nieakceptowalnych terminów płatności, co potencjalnie uniemożliwiłoby współpracę.

Dla nowych firm bardzo pomocnym narzędziem w uzyskaniu wiarygodności i zbudowania solidnej sieci partnerów biznesowych jest faktoring jawny. Dzięki regulowaniu zobowiązań przed terminem umożliwia otrzymanie różnego rodzaju rabatów czy upustów. Ta forma rozliczeń pozwala sfinansować bieżący obrót nawet wówczas, gdy nabywca nie jest w stanie wykazać zadowalającej zdolności kredytowej i jest odrzucany przez banki. To dlatego faktoring sprawdza się doskonale w firmach, które chcą szybko uwolnić środki finansowe zablokowane w wystawionych fakturach i przeznaczyć je na bieżącą działalność operacyjną (np. zwiększenie produkcji).

Poznaj stereotypy o faktoringu!

Popularność faktoringu w Polsce rośnie, jednak jak zauważają eksperci Polskiego Związku Faktorów, nadal funkcjonuje wiele stereotypów tej formy finansowania.

Jednym z głównych zarzutów są wysokie koszty faktoringu. Jednak, jak podkreśla PZF, od dłuższego czasu koszt faktoringu w Polsce jest bardzo zbliżony do kosztu kredytu obrotowego w bankach. Faktoring powoduje wręcz obniżenie kosztów finansowych, np. związanych z ustanawianiem zabezpieczeń prawnych. Klient faktoringowy nie ponosi dodatkowych opłat związanych z zaciągnięciem kredytu kupieckiego i najczęściej płaci mniej za ubezpieczenie należności. Co więcej, faktoring oferuje szereg dodatkowych usług i korzyści, np. monitoring terminowości czy pomoc prawną w ściąganiu przeterminowanych wierzytelności. Ponadto faktoring zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia złych długów dzięki zaawansowanej polityce kontroli transakcji.

Pogląd, że faktoring jest usługą dla małych firm lub o słabym ratingu również nie jest prawdziwy. Eksperci PZF wskazują, że z faktoringu może skorzystać każda firma, jeżeli prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności, posiada niewymagalne wierzytelności i oferuje długie terminy płatności. Dla małych firm faktoring jest atrakcyjnym instrumentem finansowania bieżącej działalności, a dla większych – sposobem na profesjonalną obsługę wierzytelności. Odpowiednie ustrukturyzowanie transakcji umożliwia wręcz zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku, przedstawienie atrakcyjniejszej oferty czy uzyskanie dodatkowych bonusów. Na uwagę zasługuje również fakt, że dzięki faktoringowi firma poprawia swoje wskaźniki finansowe i wprowadza korzystne zmiany w strukturze bilansu.

Niektórzy przedsiębiorcy obawiają się również, że faktoring popsuje ich relacje z odbiorcami. Jednak warto podkreślić, że coraz częściej odbiorcy są zainteresowani tym, by być stroną transakcji faktoringowej, a nawet inicjują ją, chcąc uzyskać dłuższe terminy płatności. Poza tym pogłębionej weryfikacji podlega tylko wybrany kontrahent, a metodę tę stosuje się w przypadkach, gdy portfel klientów jest ograniczony lub faktor przejmuje na siebie ryzyko wypłacalności. W razie potrzeby firma faktoringowa wraz z klientem mogą ustalać formę i treść monitów do odbiorców, aby działały one dyscyplinująco, a nie odstraszająco.

Wbrew kolejnej obiegowej opinii faktoring firmy nie wymaga więcej papierkowej roboty. Faktorzy korzystają z narzędzi IT, które umożliwiają elektroniczną obsługę procesu, a nawet dostarczanie szczegółowych raportów i analiz. Ponadto systemy te można również zintegrować z systemami księgowymi klientów. Nie bez znaczenia jest fakt, że monitoring wierzytelności, ich inkaso czy monitowanie odbiorców w sprawie zapłaty zwalnia klienta z tej części pracy operacyjnej.

Sprawdź kontrahenta, czyli mądry Polak przed szkodą

Przy dynamicznym rozwoju branży transportowej często zdarza się, że sprzedający nie ma wystarczającej wiedzy na temat sytuacji finansowej swoich odbiorców czy informacji o dyscyplinie płatniczej swoich partnerów i ich kontrahentów. Czasem jest to kwestia braku doświadczenia we współpracy z danym podmiotem, a czasem nieznajomości przyjętych zwyczajów płatniczych w branży czy regionie. Na szczęście firmy faktoringowe oferują również usługę weryfikacji wypłacalności partnera biznesowego przed zawarciem umowy faktoringu.

Sprawdzenie wypłacalności kontrahenta jest najpewniejszym sposobem na zabezpieczenie transakcji, chroniącym przed nieściągalnością wierzytelności. Faktor wypłaca zaliczkę lub całą kwotę widniejącą na fakturze, ale gdyby okazało się, że nabywca jest niewypłacalny, roszczenie wraca do sprzedającego, który musi zwrócić wypłaconą mu kwotę lub rozliczyć należność inną fakturą. W tej sytuacji to przedsiębiorca ponosi ryzyko opóźnień w płatności lub niewypłacalności swojego kontrahenta.

Kontrahent pod lupą faktora

W przypadku, gdy chcemy obniżyć koszty faktoringu firmy, biorąc odpowiedzialność za transakcje na siebie, a jednocześnie upewnić się, że nasz kontrahent jest wypłacalny, rozwiązaniem jest dodatkowa usługa sprawdzenia kontrahenta przed zawarciem umowy faktoringowej.

By sprawdzić wypłacalność nabywcy, faktor weryfikuje reputację firmy w publicznie dostępnych źródłach informacji, takich jak bazy danych i rejestry publiczne, a nawet opinie poprzednich kontrahentów. Dzięki temu może upewnić się, czy firma faktycznie istnieje i prowadzi legalnie zarejestrowaną działalność. Sprawdzenie odbiorcy dostarcza informacji, czy jego firma nie znajduje się w likwidacji i czy nie ma przeterminowanych długów bądź należności wobec państwa, np. podatków czy składek ZUS. W procesie ewaluacji wypłacalności kontrahenta zazwyczaj uczestniczy również ubezpieczyciel, który profesjonalnie analizuje ryzyko transakcji i może udzielić cennych wskazówek dotyczących postępowania w konkretnym przypadku.

Jak zauważają eksperci, właściwie skonstruowana umowa faktoringu umożliwia niezachwiany i stabilny rozwój firmy, nawet w przypadku długich terminów płatności. Jeżeli szukasz atrakcyjnej propozycji faktoringu jawnego lub masz szczegółowe pytania, zapraszamy do kontaktu na naszej stronie: fleetguru.eu/pl/mp/faktoring.

Grażyna Zawada
Blog
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij