Chcą pokazać władzom, że się im chce. Kierowcy i spedytorzy zapowiadają na jutro strajk

27 czerwca
Biznes

Powstrzymywanie się od załadunków i rozładunków, tankowania pojazdów oraz zawierania umów przewozu, wzięcie dnia wolnego w pracy – tak chcą protestować jutro kierowcy i spedytorzy, którzy zawiązali komitet strajkowy. Powód? Niekorzystne ich zdaniem zapisy zawarte w tzw. Pakiecie Mobilności.

Pomysł na strajk zrodził się w momencie, gdy Rada UE, Komisja Europejska oraz europarlamentarzyści zajęli się tzw. Pakietem Mobilności. Co to takiego? W dużym uproszczeniu –akty prawne mające regulować funkcjonowanie sektora transportowego w Unii Europejskiej. Chodzi np. o kwestie związane z czasem pracy kierowców zawodowych czy poborem opłat drogowych.

– Zacząłem czytać, o co w tym wszystkim chodzi, analizować, jakie konsekwencje Pakiet Mobilności może mieć dla właścicieli polskich firm transportowych, kierowców i spedytorów – mówi Fleetguru Marek Jarocki, koordynator grupy organizacyjnej strajku, z zawodu spedytor. – I nie wygląda to dobrze. Unia Europejska to organizm, w którym wszyscy powinni działać na równych zasadach. Właśnie – powinni. Praktyka jest zupełnie inna. Przedsiębiorcy z niektórych krajów napotykają na wiele barier mających zahamować lub zniszczyć ich biznes.

Deklaracje i rzeczywistość

Mimo że zapisy, które znalazły się w Pakiecie Mobilności, jeszcze nie weszły w życie (nie wiadomo, czy w ogóle wejdą, tą kwestią mają zająć się nowe władze instytucji unijnych i nowy skład europarlamentu), Marek Jarocki postanowił działać. W końcu zrodził się pomysł jednodniowego strajku. Może skłoni to do przemyśleń decydentów odpowiedzialnych za stworzenie Pakietu Mobilności?

– Pomysł był konsultowany w Internecie z zawodowymi kierowcami i spedytorami – opowiada Jarocki. – Spotkał się z życzliwym przyjęciem. Gotowość uczestnictwa w strajku zadeklarowało ok. 7 tys. spedytorów i 11 tys. zawodowych kierowców.

Jeśli deklaracje zostaną poparte działaniami, skala strajku może być naprawdę znacząca.

– Mam nadzieję, że przyłączy się do niego jak najwięcej osób – mówi Marek Jarocki. – Ale oczywiście nie mogę zagwarantować, że zastrajkuje 30 proc. całej branży w Polsce. Pamiętajmy jednak o jednej ważnej rzeczy. Siłą każdej władzy jest to, że ludziom nie chce się działać. Nam się chce.

Strajkowi jest przychylna Polska Unia Transportu, organizacja zrzeszająca ok. 700 członków, czyli firm transportowych.

– Poinformowaliśmy naszych członków oraz niezrzeszone u nas firmy, że jutro organizowany jest strajk – potwierdza Fleetguru prezes Polskiej Unii Transportu Leszek Luda. – Ma on nasze poparcie. Choć oczywiście nikomu nie nakazujemy, żeby strajkował. Każdy powinien rozważyć to w swoim sumieniu.

W strajku mają wziąć udział nie tylko Polacy

Organizatorzy strajku zastrzegają, że nie będzie on polegał na blokowaniu dróg. Ma uświadomić wszystkim, czym grozi nieodpowiedzialne utrudnianie zasad funkcjonowania transportu drogowego. Dlatego…

– Będzie polegał na powstrzymaniu się w piątek od jakichkolwiek operacji związanych z wykonywaniem przewozów. Chodzi o sprawy związane z załadunkami i rozładunkami, tankowaniem pojazdów oraz zawieraniem umów przewozu. Niektórzy biorą sobie wolne – tłumaczy Jarocki.

Ogólnoeuropejski Strajk Transportu, bo taka jest nazwa protestu, ma swoje miejsce na Facebooku. Nazwa sugeruje, że wezmą w nim udział nie tylko Polacy. Czy to prawda?

– Nazwa nie została wzięta z kosmosu. Kontaktowaliśmy się z Węgrami, Rumunami, Bułgarami, zgłosili się do nas także Litwini – tłumaczy koordynator grupy organizacyjnej strajku.

Protestujący nie ograniczają się tylko do okazania swojego niezadowolenia. Opublikowali również listę dwunastu postulatów. Oto one:

– zniesienie jakichkolwiek administracyjnych limitów liczby operacji transportowych wewnątrz UE. Nie oznacza to jednak dowolności w systemie pracy kierowcy. Musi on uwzględniać prawo kierowcy do odpoczynku oraz powrotu do domu, np. co cztery lub sześć tygodni

– zniesienie obowiązku tworzenia dokumentacji pracowniczej w języku kraju, w którym wykonywany jest transport, oraz zakaz nakładania obowiązku tworzenia takiej dokumentacji, powoływania przedstawicieli

– objęcie transportu międzynarodowego i kabotaży jednolitym podatkiem VAT odprowadzanym do kraju, w którym zakończono transport lub na rachunek UE

– ujednolicenie w całej UE (w jednym akcie prawnym) wszelkich zasad przeprowadzania operacji transportowych i zakaz stawiania dodatkowych wymogów w jakiejkolwiek formie przez poszczególne państwa członkowskie

– powstanie jednolitego ogólnoeuropejskiego funduszu emerytalnego dla kierowców międzynarodowych i objęcie ich jednolitymi w całej UE zasadami wynagradzania

– uproszczenie systemu rozliczenia czasu pracy kierowców

– wprowadzenie zakazu terminów płatności za transport dłuższych niż 30 dni

– obowiązkowa implementacja przez wszystkie kraje EU przepisów o elektronicznym liście przewozowym

– uaktualnienie Konwencji CMR poprzez dostosowanie jej do technologii XXI wieku oraz zobowiązanie wszystkich krajów UE do ujednolicenia przepisów prawa przewozowego

– wprowadzenie jednolitej w całej UE stawki minimalnej za pracę na stanowisku kierowcy

– wycofanie się z projektu prowadzenia tachografów dla pojazdów do 3,5 t DMC i zakaz wprowadzenia takiego wymogu przez państwa członkowskie

– wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia spedycji od bankructwa.

Jakub Ziębka
Biznes
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij