Zwrot VAT-u bez prowizji? Dzięki firmie E100 jest to możliwe!

24 września
Biznes

Każda firma zajmująca się przewozami międzynarodowymi może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej, zawartego w cenie produktów i usług nabytych za granicą. E100 oferuje pośrednictwo w tym zakresie bez pobierania prowizji procentowej*. Wystarczy dokonać rejestracji od 1 października do 31 grudnia.

Paliwo kupione na terenie Unii Europejskiej jest objęte podatkiem VAT, a w niektórych krajach również akcyzą. Stawki tych podatków są różne i zależą od państwa, w którym zakup został dokonany.

Firma zarejestrowana na terenie UE może otrzymać zwrot VAT z 28 krajów należących do Wspólnoty oraz akcyzę z siedmiu państw. Podatki można odzyskać niezależnie od wielkości floty i kierunku przewozów. Minimalny wymagany miesięczny wolumen tankowań wynosi 100 l. Warto wspomnieć, że międzynarodowi przewoźnicy mogą z E100 zwracać VAT nie tylko za paliwo, ale również za opłaty drogowe.

Jakie warunki należy spełnić?

Minimalna kwota podatku wymagana do złożenia wniosku kwartalnego w danym kraju wynosi 400 euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach. Jeśli próg nie jest osiągnięty, suma zostaje przeniesiona do wniosku rocznego. Wówczas wystarczy kwota VAT w wysokości 50 euro (lub jej równowartość w walucie obowiązującej na terenie danego państwa członkowskiego).

Wnioski o zwrot VAT-u składa się w formie elektronicznej w danym państwie członkowskim i przedkłada we własnym kraju za pośrednictwem oficjalnego portalu elektronicznego e-deklaracje. Powinno odbywać się to w następnym miesiącu po skończonym kwartale lub raz w roku. Termin składania rocznego wniosku podatkowego upływa 30 września roku następnego.

Wniosek o zwrot VAT-u. Jak go przygotować?

Żeby przygotować wniosek o zwrot VAT-u, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z Dyrektywą Rady 2008/9/WE z 12 lutego 2008 roku, a następnie przepisami prawa dodatkowo regulującymi proces jego składania w danym kraju. Konieczne jest także skompletowanie i wypełnienie wymaganych dokumentów oraz złożenie ich we właściwych urzędach skarbowych.

Istnieje też możliwość skorzystania z usług specjalistów z E100. Dzięki wsparciu firmy wszystko postępuje szybko i sprawnie. Przewoźnik nie musi orientować się w zawiłych przepisach prawa danego kraju. Mało tego, oszczędza czas i pieniądze, które musiałby przeznaczyć np. na opłacenie doradców lub tłumaczenia dokumentów.

Odzyskanie VAT-u z E100

Żeby skorzystać z pomocy E100, należy zarejestrować się na stronie E100.

Następnie wystarczy jedynie przesłać faktury i paragony za paliwo pochodzące z kraju, z którego chce się odzyskać VAT.

W ramach oferowanej usługi firma E100 bierze wszystko na siebie. Eksperci pomagają dopilnować wszelkich niezbędnych formalności, wypełniają i składają w imieniu klienta deklaracje, na bieżąco kontaktują się zarówno z polskim, jak i zagranicznymi urzędami skarbowymi.

Ile czeka się na zwrot?

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku VAT we własnym zakresie istnieje konieczność oczekiwania na faktyczny zwrot środków z urzędu skarbowego w terminach zgodnych ze wspomnianą dyrektywą UE. Czas oczekiwania wynosi średnio od trzech do dziewięciu miesięcy w zależności od kraju. Często zdarza się, że urząd przesyła przewoźnikom wezwanie o uzupełnienie informacji lub dokumentów. To wydłuża proces.

Korzystając z usługi E100 można tego uniknąć. E100 oferuje pośrednictwo w odzyskaniu podatku w trybie standardowym, czyli sześć miesięcy od złożenia wniosku. To dokładnie tyle, ile trzeba czekać na przelanie środków przez urząd skarbowy danego kraju.

Przy składaniu wniosku akceptowane są zarówno faktury, jak i paragony – również innych firm. Jednak dla klientów tankujących miesięcznie powyżej 2 tys. l na kartę E100 w danym kraju oferowane są szczególne warunki – tryb szybki i fakturowanie netto.

W przypadku trybu szybkiego standardowy czas oczekiwania na zwrot jest skrócony do 1–1,5 miesiąca. To oznacza, że E100 kredytuje klienta, a tym samym zwiększa jego płynność finansową. Fakturowanie netto to inne udogodnienie dla dużych przewoźników, które umożliwia zapłatę faktury od razu bez VAT. Wiąże się to z brakiem konieczności oczekiwania na zwrot. Wnioski o zwrot podatku VAT składane są w walucie obowiązującej w danym kraju. Po ich rozpatrzeniu pieniądze wypłacane są w euro.

Specyfika poszczególnych krajów

O odzyskanie podatku VAT można ubiegać się za paliwo zatankowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W poszczególnych państwach obowiązują jednak odrębne warunki i różny czas oczekiwania na zwrot.

Żeby wnioskować o zwrot VAT za pośrednictwem E100, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • ankietę – formularz E100
 • dokument potwierdzający numer podatkowy klienta (VAT)
 • skan paszportu dyrektora firmy
 • wypis z rejestru handlowego
 • dokument potwierdzający rodzaj działalności firmy (4941 dla przewoźników międzynarodowych)
 • pełnomocnictwo uwierzytelnione przez organ podatkowy klienta i/lub dostęp do portalu podatkowego.

Proces rejestracji w systemach E100 i agentów podatkowych trwa od trzech do pięciu dni roboczych od momentu dostarczenia wymaganych dokumentów.

Najważniejsze informacje dotyczące zwrotu VAT-u w poszczególnych krajach Unii Europejskiej:

Zwrot akcyzy za paliwo z zagranicy

Odzyskanie akcyzy jest możliwe po skorzystaniu ze stacji zlokalizowanych w siedmiu krajach UE: Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Węgier, Słowenii i Rumunii.

Żeby wnioskować o zwrot akcyzy za pośrednictwem E100, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • skan licencji na międzynarodowe przewozy towarowe
 • skan paszportu właściciela firmy
 • wypis z rejestru handlowego
 • czytelne skany dla wszystkich samochodów ciężarowych (wszystkie strony, nawet jeśli nie ma na nich danych). Jeśli samochód ciężarowy nie stanowi własności, niezbędny jest skan umowy leasingu/dzierżawy z harmonogramem płatności w związku z umową
 • oryginały lub kopie faktur
 • pełnomocnictwo.

Mogą do tego dochodzić dokumenty dodatkowe wymagane w poszczególnych krajach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: https://vat.e100.eu/pl/

Po dostarczeniu kompletu formalności w ciągu trzech–pięciu dni roboczych następuje rejestracja w systemach E100 i agenta podatkowego. Należy pamiętać, że nie jest ona równoznaczna z rejestracją w kraju zwrotu.

Najważniejsze informacje dotyczące zwrotu akcyzy w poszczególnych krajach:

OFERTA SPECJALNA

Zarejestruj się na zwrot VAT-u od 1 października do 31 grudnia, a E100 nie pobierze od ciebie prowizji procentowej!

Jeśli miesięcznie tankujesz swój zadeklarowany wolumen litrów i zarejestrujesz się w usłudze zwrotu VAT-u do końca grudnia, E100 złoży za ciebie wniosek za 2019 rok w trybie standardowym i nie pobierze za niego prowizji procentowej*!

Żeby skorzystać z promocji, kliknij tutaj.

*Minimalny deklarowany wolumen tankowań powinien wynosić 3000 l/mies. Pobierana opłata za złożenie wniosku w wysokości 35 euro.

Materiał powstał we współpracy z firmą E100

Biznes
Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij