Rząd przyjął projekt ustawy o systemie monitorowania. Cel? Uszczelnienie systemu obrotu olejem opałowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Został on przedłożony przez ministra finansów. Zaproponowane rozwiązania mają umożliwić wykorzystanie narzędzi informatycznych do odbiurokratyzowania obrotu olejem opałowym i uszczelnienie systemu obrotu tym paliwem.

Celem nowych przepisów jest m.in. połączenie rozwiązań z dwóch ustaw: tej o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (chodzi o elektroniczny rejestr przewozu towarów SENT) oraz o podatku akcyzowym (składanie oświadczeń papierowych).

Obecnie prowadzony jest elektroniczny rejestr zawierający dane o przewozach olejów opałowych powyżej 500 litrów. Zostanie on rozbudowany o te dotyczące przeznaczenia olejów opałowych do celów grzewczych. Doprowadzi to do likwidacji systemu składania sprzedającemu przez kupującego papierowych oświadczeń potwierdzających wykorzystanie oleju opałowego do celów zwolnionych od akcyzy.

Po zmianach przepisów powstanie elektroniczny obieg dokumentacji w obszarze obrotu olejem opałowym. Będzie to elementem wdrażania e-administracji. Dodatkowo, nowe przepisy mają sprzyjać ochronie sprzedawców dostarczających oleje opałowe zweryfikowanym podmiotom (w tym osobom fizycznym). Powinny także przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego w obrocie tym paliwem.

Wprowadzone zmiany pozwolą na objęcie systemem monitorowania przewozu i obrotu olejów opałowych, a także usprawnienie kontroli nad jego wykorzystywaniem oraz szybsze wykrywanie przeznaczenia oleju opałowego do celów napędowych bez uiszczenia należnej akcyzy. Ponieważ na olej napędowy jest wyższa akcyza (1196 zł za 1000 litrów) niż na olej opałowy (232 zł za 1000 litrów), to nieuczciwi nabywcy – zamiast do celów grzewczych – używają go niezgodnie z przeznaczeniem, np. do tankowania samochodów, traktorów i maszyn rolniczych.

Zgodnie z nowymi przepisami, do elektronicznego rejestru przewozu towarów SENT trzeba będzie zgłaszać wszystkie przewozy oleju opałowego. Obecnie obowiązek ten dotyczy przewozu oleju opałowego w ilości przekraczającej 500 litrów.

Spod obowiązku rejestracji w elektronicznym systemie SENT wyłączono podmioty nabywające oleje opałowe w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów i w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio: 100 kg lub objętości 100 litrów. Uznano, że skala sprzedaży detalicznej tych wyrobów jest na tyle niewielka, że objęcie podmiotów nabywających obowiązkiem rejestracji – byłoby nadmiernym formalizmem. W tym przypadku dla potrzeb nadzoru wystarczający będzie rejestr prowadzony przez podmioty dokonujące sprzedaży.

Przewidziano również obowiązek złożenia uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Konsumenci oleju opałowego (osoby prywatne i firmy dystrybucyjne) będą musieli zarejestrować się (np. elektronicznie) we właściwym urzędzie skarbowym, co będzie skutkować dostarczeniem oleju opałowego na adres konsumenta wskazany w zgłoszeniu. Oznacza to zmniejszenie obowiązków administracyjnych po stronie przedsiębiorców.

Zasadnicza część przepisów ma obowiązywać od 1 września 2019 roku, z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które wejdą w życie w innych terminach.

Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij