NSA powołał się na niedawny wyrok TSUE w sprawie dyrektywy naciskowej. Przewoźnik nie zapłaci kary

Fot. Adrian Grycuk/Wikimedia Commons (commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43171369)

Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny wydał pierwszy wyrok na korzyść przewoźnika drogowego, umarzający całe postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi napędowej pojazdu, którym wykonywany był międzynarodowy transport drogowy – poinformował Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

„NSA zastosował wprost wydane w marcu orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, stwierdzające, że Polska uchybiła przepisom unijnym ograniczając dostęp do infrastruktury drogowej dla pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 t i wprowadzając dla tych pojazdów system specjalnych zezwoleń na przewozy. Wyrok NSA otwiera furtkę przewoźnikom drogowym do podważania trwających obecnie postępowań o nałożenie kar pieniężnych w ww. sprawach” – czytamy na facebookowym profilu Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Zgodnie z dyrektywą nr 96/53/WE, ustanawiającą maksymalne wymiary i obciążenia pojazdów dopuszczonych w ruchu krajowym i ponadnarodowym, drogi powinny być dostosowane do nacisku wynoszącego 11,5 tony na oś. Tymczasem w Polsce, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, dozwolony jest ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. Jednak z zastrzeżeniem, że to minister ds. transportu ustala w drodze rozporządzenia wykaz dróg krajowych i wojewódzkich, po których mogą się poruszać pojazdy o nacisku pojedynczej osi do 10 tony, oraz dróg krajowych z maksymalnym naciskiem do 8 ton.

W rzeczywistości w kraju jedynie 54 proc. dróg krajowych jest dostosowanych do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 tony na oś. Na pozostałej części obowiązują ograniczenia tonażowe do 10 ton na drogach wojewódzkich i 8 ton na oś na drogach samorządowych. Aby móc jeździć takimi drogami legalnie, przewoźnik musi wykupić zezwolenie dla pojazdów nienormatywnych jeszcze przed wykonaniem kursu. Jego brak skutkuje karą nawet do 15 tys. złotych.

Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij