Państwa UE będą musiały co pięć lat dokonywać oceny BRD. Analizy posłużą szacowaniu ryzyka wypadków

Unia Europejska chce zmniejszyć liczbę wypadków drogowych – tych śmiertelnych i powodujących poważne obrażenia – dzięki przepisom zapewniającym lepsze projektowanie i konserwację dróg, tunelów i mostów.

Rada Unii Europejskiej przyjęła zrewidowane przepisy o systematyczniejszym podejściu do bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Reforma jest częścią starań UE, by do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę wypadków śmiertelnych w porównaniu z 2010 rokiem, oraz by do 2050 roku liczbę tę zredukować niemal do zera.

Zrewidowana dyrektywa rozszerzy zakres obecnych przepisów na autostrady i inne drogi główne poza transeuropejską siecią transportową (TEN-T). Statystyki sugerują, że pomoże to znacznie zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury drogowej w całej UE. Dyrektywa obejmie też drogi poza obszarami miejskimi wybudowane dzięki funduszom unijnym.

Państwa członkowskie będą musiały co najmniej co pięć lat dokonywać oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będzie to zwięzła analiza całej sieci drogowej objętej dyrektywą i posłuży szacowaniu ryzyka wypadków. Władze będą korzystać z jej wyników, by przeprowadzać bardziej ukierunkowane kontrole bezpieczeństwa drogowego lub podejmować bezpośrednie działania naprawcze. Pierwsze oceny mają nastąpić najpóźniej do 2024 roku

W procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego trzeba będzie systematycznie uwzględniać pieszych, rowerzystów i innych użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki. To oni w 2017 roku stanowili niemal połowę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE.

Głosowanie Rady Unii Europejskiej zamyka całą procedurę legislacyjną. Wstępne porozumienie prezydencja rumuńska i Parlament Europejski wypracowały 21 lutego 2019 roku.

Dyrektywa ukaże się teraz w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą mieć dwa lata na zmianę przepisów krajowych.

Miej rękę na pulsie!
Najciekawsze informacje o branży TSL co tydzień na Twojej skrzynce e-mailowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X Project sp. z o.o., moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez X Project sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgód marketingowych wyrażone są w klauzuli informacyjnej. Przed wyrażeniem zgód marketingowych prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Fleetguru informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies
zamknij